TR | EN
Erasmus + Farabi + Mevlana + Sınav + Eğitim-Öğretim İşleri Koordinatörlerimiz.

 Dr. Öğr. Üyesi Şadiye ÇAKMAK

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Farabi Bölüm Koordinatörlüğü
Farabi Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü
SHMYO Erasmus ve Mevlana Birim Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Dr. Semih ÖZ

Yaşlı Bakımı (Çifteler) Programı Farabi Bölüm Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Demet KURTBAŞ ve Öğr. Ele. Özgür TUĞ

Eğitim-Öğretim İşleri

Öğr. Gör. Ahmet MUSMUL

Sınav Koordinasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Sadi AKSU

Sınav Koordinasyon Sorumlusu Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan UYSAL

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kariyer Merkezi Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Gül ARSLAN

Seminer Koordinasyon Sorumlusu