Yaşlı Bakımı Programı

Ders Bilgi Paketi

 

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI PROGRAM TANITIMI

 

Yaşam biçimi ve standartlarında yaşanan değişim, tüm dünyada doğumda beklenen yaşam süresini yükseltmiştir. Buna paralel olarak dünya nüfusu da yaşlanmaya başlamıştır. Gerek TÜİK gerekse Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan projeksiyonlara göre Türkiye, önümüzdeki 25 yılda tüm dünyada yaşlı nüfusun en hızlı artacağı ikinci ülke olacaktır.

 

Artan yaşlı nüfusuna paralel olarak, 60 yaşın üstündeki yaşlılar için hizmet veren huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine olan başvurularda da artış görülmektedir. Sonuç olarak, yaşlı nüfusa sunulan sağlık ve bakım hizmetinin kalitesi tüm dünya için önem arz etmektedir.

 

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti verebilecek ara eleman ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin bir yaşlı bakımı teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.   Yaşlı bakımı programı iki yıllık ön lisans eğitim-öğretimi kapsamaktadır.

 

Yüksekokulumuz Yaşlı Bakımı Programı 2010-2011 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılında Yüksekokuluma bağlı Çifteler Yerleşkesinde de Yaşlı Bakımı Programı eğitim ve öğretime başlamıştır. 2016 eğitim öğretim dönemi itibariyle Meşelik Yerleşkesinde 50, Çifteler Yerleşkesinde 50 olmak üzere programımızın toplam 100 öğrenci kontenjanı vardır.

 

Yaşlı bakımı programının eğitim esası; yaşlının temel özelliklerini ve gereksinimlerini bilme ve bu doğrultuda yaşlının ihtiyaçlarını karşılama becerisi kazanma, aynı zamanda da yaşlıya bütüncül yaklaşabilme yetisi oluşturmaktadır.

 

Yaşlı Bakımı Teknikeri İş Ve Görev Tanımları

2 Mayısı 2014 Tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede, Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğe göre Yaşlı Bakımı Teknikeri İş Ve Görev Tanımları şu şekildedir;

Yaşlı bakım teknikeri / Evde hasta bakım teknikeri

Yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların;

 1. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.
 2. Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.
 3. Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.
 4. Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder, tıbbi bakımın uygulanmasına yönelik problem tespit etmesi halinde sağlık meslek mensubuna durumu iletir.
 5. Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı olma, hastalık veya engellilik nedenli bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve temizlik uygulamalarını yerine getirir.
 6. Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olur, gerektiğinde refakat eder.
 7. Bakım veren aile üyelerini destekler.
 8. İstismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.
 9. Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını destekler.

 

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Yaşlı hizmetleri bakımı meslek elemanı olmak isteyenlerin;

 1. Yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,
 2. İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgili,
 3. Yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 4. Sevecen, hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü,
 5. Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
 6. Coşkulu, dikkatli ve işine özen gösteren,
 7. Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık,
 8. Ruhsal ve fiziksel rahatsızlığı olmayan,kimseler olmaları gerekmektedir.

 

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

 • Meslek liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant, Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Veteriner-Laboratuvar, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri bölümü mezunları Yaşlı Bakımı önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
 • Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kalan kontenjanlara isteklerine ve ÖSS puanına göre yerleştirilebilmektedirler. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına girmeleri ve yeterli “YGS-2” puanı almaları gerekir.
 • Bu eğitimi alabilmek ve uygulamaları icra edebilmek için her türlü koşullarda fiziki ve sosyal performansı gerçekleştirebilecek psikolojik ve bedensel sağlığa sahip ve görev yapabilirliği konusunda sağlık raporu istenir.

 

Mezunların İstihdam Alanları

Programdan mezun olanlar “Yaşlı Bakımı Teknikeri” unvanı almaktadırlar. Mezunlar; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı alanlarıyla ilgili birimler, belediyeler, hastaneler, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, hospice (terminal dönemde bakılan yaşlı bakım evi), sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, palyatif bakım birimleri, evde bakım hizmetleri, yaşlının evini düzenleme, korumalı meskenler gibi yerlerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

 

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Çalışma ortamları hareketlidir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden, görev süreçlerinde yoğun stres ve fiziksel yorgunluk olabilir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışırken yaşlıların yakınları, sağlık personeli, meslektaşları ve gerekli hallerde farklı kurumlarla iletişim halindedirler.

 

Meslekte İlerleme

“Yaşlı Hizmetleri Bakımı” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. Yaşlı Hizmetleri Bakımı meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkânına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.

 

Alan Kodu Ön Lisans Mezuniyet Alanı

Tercih Yapılabilecek Lisans Programları

4403 Yaşlı Bakım Hizmetleri

Beslenme ve Diyetetik

9080 Yaşlı Bakımı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

8647 Yaşlı Hizmetleri Bakımı

Hemşirelik

 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

 

  Gerontoloji

 
 
 

 

İlgili linkler:

http://www.tkhk.gov.tr/DB/10/1906_saglik-meslek-mensup

http://www.osym.gov.tr/belge/1-26119/2016-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html