Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı

Ders Bilgi Paketi

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Yüksekokulumu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Meşelik Kampüsünde 1996-1997 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Programımızın 40 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Tıbbi sekreterler, günümüzde sürekli olarak gelişen sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektedir.  Bu programda, Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçların derlenmesi, düzene konması ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanları yetiştirilir. Mezunlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar. 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Posteri